Zorg op maat in de provincie Antwerpen

Ondersteuning oude browsers

Uw browser wordt maar gedeeltelijk ondersteund (waarom? meer info). Hierbij een lijst met enkele gratis alternatieven die wel html5 ondersteunen:

Nachtzorg

Wat houdt de dienstverlening in

Nachtzorg kan aangevraagd worden voor palliatieve, dementerende of zwaar zorgbehoevende personen en uitgevoerd door verzorgenden, vrijwilligers of via nachthotel.

De nachtzorg is vooral bedoeld ter ontlasting van de mantelzorg (echtgenoot, familie, …) en kan voor 2 à 3 nachten per week aangevraagd worden. De verzorgende staat in voor toezicht, toiletbezoek, medicatie, ... .

Nachtzorg wordt georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen verschillende diensten voor thuiszorg in de provincie Antwerpen.

Voorwaarden

Personen die ’s nacht zorg en toezicht nodig hebben.

Kostprijs

30 EUR/nacht (provincie Antwerpen)
Tussenkomst LM van 16 EUR/nacht voor personen die lijden aan de ziekte van Alzheimer.
Tussenkomst LM van 6,5 EUR/nacht voor zwaar zorgbehoevende personen.

Hoe aanvragen

Nachtzorg Antwerpen

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
tel 03 220 17 77
@ info@nachtzorg.be
www.nachtzorg.be

Nachtzorg Mechelen

Van Benedenlaan 73, 2800 Mechelen
tel 015 29 25 75
@ info@nachtzorgmechelen.be
www.nachtzorg.be

Nachtzorg Kempen

Greesstraat 11c, 2200 Herentals
tel 014 28 32 32
@ info@nachtzorgkempen.be
www.nachtzorg.be

Aanvraagprocedure

De coördinator nachtzorg brengt een huisbezoek en organiseert de hulpverlening.